www.NLPIT.com
-Venäjällä


Lainkuuliaisuus

Voitaneen sanoa, että suomalaiset ovat lainkuuliaista kansaa. Siis verrattuna useimpiin muihin kansoihin. Venäjä on aina ollut itsevaltiaan johtama maa. Venäjän historialliselle perinteelle ovat laillisuuden, perustuslaillisuuden ja kansanvaltaisuuden käsitteet olleet vieraita. Siellä lainsäädäntö on ollut aina riippuvainen hallitsijan viime käden tahdosta tai oikusta.

Venäläiset eivät luota valtioon ja sen lakeihin. Venäjällä on tarkat säännökset, mutta niiden soveltaminen vaihtelee viranomaisten asenteen ja tulkinnan mukaan. Venäläisten ei välttämättä tarvitse olla epärehellisempiä kuin suomalaisten, sillä venäläisten lainkäytäntö ja lain tulkinta ovat paljon väljempiä kuin suomalaisten.

Venäjän hallitsijoiden ukaaseja ja prikaaseja laaditaan ja julkaistaan meidän käsityksemme mukaan vähän miten sattuu. Venäläistä ne eivät häiritse."Bumaga on bumaga, käytäntö on käytäntö".

Suomalainen miettii miten lakia voi noudattaa venäläinen miten sitä voi kiertää. Venäläisessä ajattelussa ei silti pyritä (välttämättä) lain rikkomiseen. Jos suunnitelma on mahdoton toteuttaa tai lakia on mahdoton noudattaa täytyy keksiä tapa hoitaa asia. Käytännössä tämän tyyppisiin tilanteisiin joudutaan usein, koska lait muuttuvat jatkuvasti, lait saattavat olla keskenään ristiriitaisia ja tulkinta on hankalaa. Kaiken huipuksi "oikea" tulkinta saattaa riippua tulkitsijan sen hetkisistä tarpeista tai mielialasta. Lakien yleisluonteisuus, ristiriitaisuus jättävät toimeenpanevalle viranomaiselle varsin suuren mahdollisuuden omiin tulkintoihin.


Suojelutoiminta
Muualla maailmassa suojelun on ajateltu tyydyttävän varjotalouden tarpeita tyyliin: italiainen gansteri New Yorksissa vaatii pelästyneeltä kauppiaalta suojelurahoja. Venäjällä suojelu on kannattavaa laillista liiketoimintaa.


Turvallisuuspalveluja kauppaavalla yrityksellä täytyy olla lupa toimintaansa ja markkinoinnin on tapahduttava lakien rajoissa. Käytännössä laillisten ja laittomien palvelujen erottaminen on hyvin hankalaa. Venäläiset viranomaiset ilmoittavat 80 - 90 %:n "toimiluvan omaavista" vartioliikkeistä olevan järjestäytyneiden rikollisryhmien kulisseja. Valitettavasti nämäkin tiedot ovat niinkin kaukaa kuin vuodelta 1995 ja en ole löytänyt uudempia arvioita.

Perusturvallisuuden lisäksi suojeluliikkeet tarjoavat asiakkailleen myös muunlaisia oheispalveluja, kuten salakuuntelulaitteiden etsintää, paloturvallisuuskonsultointia, perintäapua, juridista konsultaatiota, tullaus- ja verokonsultaatiota sekä tarvittaessa toisen liikekumppanin pelottelua(!). Tärkeä ja erittäin suositeltava palvelumuoto on myös liikekumppaneiden ja työkumppaneiden taustojen selvittäminen.

Peräti 91 %:lla Pietariin etabloituneista suomalaisyrityksistä on ulkopuolinen turvallisuuskumppani (v.1995). Suojelun hinnoitteluperusteet ovat usein avoimia ja yrityksiltä pyritään viemään niin paljon kuin ne ovat valmiita maksamaan. Alkuvaatimukset saattavat venäläiseen tapaan olla järjettömiä, joten tinkaustaito on toivottava.

Kumppanin valinnassa on tärkeää pyrkiä löytämään mahdollisimman luotettava, ei niinkään "laillinen" vartiointiliike, koska tällaista ei kuitenkaan ole löydettävissä. Tämä on siis suora lainaus. Mielenkiintoista onko tilanne vieläkin tällainen?

Turvallisuussopimukset ovat yleensä suojelu- ja vartiosopimuksia. Suojelusopimukset ovat tarkoitettu organisoidun rikollisuuden kiristysyrityksiä vastaan. Paras keino suojelurahojen kiristäjien välttämiseksi on pitää oma liiketoiminta laillisena ja yrittää turvautua yksityisten turvallisuusyritysten palveluun, jotka ovat saaneet sisäasiainministeriön erikoislisenssin. Paras turvallisuusyritys löydetään henkilökohtaisten suhteiden avulla. Käsittääkseni Suomen konsulaatista saa apua myös tällä saralla. Antavat listan luotettaviksi todetuista yrityksistä.
Vapaasti lainaillen:
Suomen ja Venäjän väliset kulttuurierot ja niiden vaikutus liike-elämään.
Etelä-Karjalan Ammattikorkeakoulun julkaisuja
Buuri Heli , Rattschinsky Larissa
2007 huhtikuu

Arvoisa lukija. Onko sinulla mielenkiintoisia kokemuksia suojelutoiminnasta Venäjällä? Lähetä tänne, niin saadaan sivustolle monipuolisempia juttuja.